Care sunt părțile componente ale unui post de transformare?

0
1191
Care sunt părțile componente ale unui post de transformare

Postul de transformare este cea mai optimă și flexibilă soluție pentru alimentarea electrică a obiectivelor de orice tip( casnic, edilitar, consumator industrial, iluminat public, etc), prin transformarea energiei electrice de tensiune medie in joasă tensiune.

Exista mai multe tipuri de posturi de transformare, și anume:

 • Tip rețea, utilizate pentru alimentare cu energie electrică pe joasă tensiune a consumatorilor unei anumite companii ce furnizează energie electrică, acestea purtând și numele de posturi de transformare de distribuție publică
 • Tip rețea abonat, acestea fiind destinate unui singur consumator
 • Mixte.

Care sunt părțile componente ale unui post de transformare?

Postul de transformare este realizat din anumite componente, iar prin intermediul acestora pot fi satisfăcute cerințele și nevoile fiecărui client în parte.

Postul de transformare este compus din următoarele componente principale, și anume:

 • Transformator
 • Echipamente de comandă și comutație de medie tensiune
 • Echipamente de comutație și comandă de joasă tensiune
 • Bare și cabluri, care formează legăturile electrice corespunzătoare între echipamente și transformator
 • Echipamente auxiliare.

Primele trei componente ale unui post de comandă pot fi alese în funcție de preferințele și nevoile fiecărui client în parte, însă trebuie să țină cont de standardele în vigoare.

Ce este echipamentul de medie tensiune?

Pentru tot ceea ce ține de echipamentul de medie tensiune, este nevoie de următoarele componente:

 • Echipamente de comutație capsulate, cu izolație în vid
 • celule de medie tensiune
 • Echipamente de medie tensiune cu izolație în aer
 • Celule electrice de măsură

Un post de transformare poate avea un echipament de medie tensiune format din mai multe celule, acest aspect depinzând de schema electrică a clientului.

Ce este transformatorul de putere?

Un post de transformare are în componență unul sau două transformatoare de putere, iar puterea nominală variază între 16 și 2500 kVA. În anumite situații mai speciale, atunci când clientul solicită acest lucru, un transformator de putere poate depăși puterea de 2500 kVA.

Ce este tabloul de distribuție de joasă tensiune?

Tabloul de distribuție de joasă tensiune trebuie realizat astfel încât să țină cont de cerințele clientului și de schemele electrice monofilare. Intrarea în tablou are loc prin intermediul unui întrerupător, a unui separator de sarcină cu cuțite sau cu siguranțele.

Aceste tablouri de distribuție de joasă tensiune pot avea incluse circuite de măsură a energiei electrice.

Ce sunt conexiunile și cablurile de legătură?

Echipamentele și aparatele ce formează un post de transformare sunt conectate cu ajutorul unor cabluri de legătură realizate în așa fel, încât să suporte orice vibrații, fie apărute în timpul transportului, fie cele apărute datorită componentelor interne.

Un post de transformare este proiectat și realizat în așa fel, încât tot ceea ce ține de el să aibă loc în condiții de maximă siguranță.

Ținând cont de faptul că aceste posturi de transformare sunt produse prefabricate, este recomandat să se apeleze întotdeauna numai la firme recunoscute în acest domeniu pentru seriozitatea și profesionalismul de care dă dovadă, dar și care pune la dispoziția clienților doar echipamente ce corespund standardelor internaționale de conformitate și calitate.